Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

dott. Giorgio Cadorini, Ph.D.

par furlan in italiano

Ústav cizích jazyků – italistika a latina

Masarykova 37, 746 01 Opava

https://www.slu.cz/fpf/cz/ucjitalistikaalatinakontakt

pracovna č. 436

Kontakty

Konzultační hodiny: podle dohody

e-pošta: giorgio (ad) cadorini (tečka) org

mobil: (+420) 732 466 543

tel.: (+420) 553 684 464

skype: giorgiocadorini

Harmonogram

rozvrh LS

přítomnost v Opavě: 19.--21. 8.

v zahraničí: 27.--30. 10. Nancy

(na začátek stránky)

Slezská univerzita v Opavě --- Filozoficko-přírodovědecká fakulta --- Ústav cizích jazyků